Geschiedenis

In 1872 woonde in de kom van De Lier slechts één katholiek gezin, daarbuiten 6 à 7. Toch wilden de 3 gebroeders Cornelis, Gerardus en Leonardus van Rijn voor dit handjevol mensen graag een eigen kerkje stichten.

kerk_oud.jpgPastoor Lazelaar van Naaldwijk had daar in tegenstelling tot zijn voorganger wel oren naar. Hij ging aan de katholieken die in de omgeving van De Lier woonden, vragen of zij in een eventueel in de kern van dit dorp te bouwen kerkje ‘ter misse' wilden gaan. Gesterkt door de enthousiaste bijval van velen, ging de pastoor samen met Cornelis van Rijn naar Mgr. Bottemanne, de bisschop van Haarlem.
Zij vroegen de bisschop om in De Lier een bijkerk van Naaldwijk te mogen bouwen. De bisschop zag wel een mogelijkheid om deze kerk door een kapelaan uit Naaldwijk te laten bedienen.
De gebroeders van Rijn beloofden: financiering van de bouwkosten en storting van zevenduizend gulden in een fonds. Dit fonds zou dienen zoals dit reeds in de Middeleeuwen gebruikelijk was, n.l. voor het onderhoud van de kapelaan. De bisschop kon niet anders doen dan zijn goedkeuring geven.
De fam. van Rijn ging tot actie over en vóór kerstmis 1872 werd de kerk, welke voor Hfl. 25.000,-- door architect Chris Dessing werd gebouwd, ingezegend en toegewijd aan de in 1867 heilig verklaarde martelaar van Gorcum: Leonardus. Vanaf die dag kon men in De Lier iedere zondag en woensdag een Heilige Mis bijwonen. De parochie was klein, ook nog in 1922 toen het kerkje er 50 jaar stond. Het aantal katholieke gezinnen was toen slechts 25.
In 1929 kreeg de sterk groeiende parochie een eigen pastoor, J.A.J. van Rooy, welke door Mgr. J.D.J. Aengenent werd benoemd en waarbij 65 gezinnen (355 zielen) aan zijn zorg werden toevertrouwd.
De bestaande kerk bleek al snel te klein en was dringend aan uitbreiding toe. Op 15 juni 1929 vond de aanbesteding plaats voor een gerestaureerde en vergrote kerk, hetgeen Hfl. 61.000,-- ging kosten.

Op 13 maart 1930 werd het nieuwe gedeelte ingewijd door de deken van Delft, P.J.A. v.d. Cammen.
In 1956 werd de Lierse kerk afgebouwd tot wat ze nu is. Het aantal katholieken bedroeg inmiddels 900 (dit is 20% van de Lierse bevolking).In 1967 werd de parochieraad opgericht en werden er verschillende werkgroepen gevormd. Sinds die tijd verschijnt er een eigen parochieblad: ‘Ons Torentje'. Ook kwam men tot de aanstelling van lectoren en lectrices. In de tachtiger jaren is de parochieraad vervangen door het huidige werkgroepenoverleg.

Onze parochie is in 2002 een samenwerkingsverband aangegaan met de parochies van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland als federatie "Sion". Met ingang van 1 augustus 2006 maakt onze parochie echter geen deel meer uit van dit samenwerkingsverband, waardoor onze parochie weer (tijdelijk) een zelfstandige parochie is.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.