Beraad Beheer

Het bestuurslid dhr. G. Overgaag is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Beheer’ binnen het parochiebestuur.
Hij is het aanspreekpunt voor de volgende werkgroepen:

Commissie beheerszaken
Het beheren van zowel de kerk, de pastorie en de tuin vraagt regelmatig om onderhoud. Gelukkig hebben we hiervoor binnen onze parochie enkele handige mensen, die de handen uit de mouwen willen steken. Zij zijn daarom regelmatig in de weer om alles goed te onderhouden. Soms zijn de klussen niet door dit team alleen te klaren en wordt er een beroep gedaan op meerdere parochianen. Gelukkig wordt er dan ook goed gehoor gegeven aan de oproep van dit team.
Contactpersoon: dhr.G. Overgaag

Werkgroep kerkschoonmaak
Een 30-tal dames zijn per toerbeurt wekelijks in de weer om ons kerkgebouw schoon te maken. Het rooster van deze werkgroep staat in ‘Ons Torentje’ afgedrukt.
Contactpersoon: mevr. N. v.d. Hoeven

R.K. Dragersvereniging St. Barbara
Onze doden begraven behoort tot de werken van barmhartigheid.
De 25 leden van de St. Barbara-vereniging maken zich vrij om een medeparochiaan te begeleiden naar zijn/haar laatste rustplaats. Het bestuur van de dragersvereniging bestaat uit vijf personen. De vereniging bestaat al sinds 1930.
Contactpersoon: dhr. A. van der Meijs

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.