Beraad Beheer

Het bestuurslid dhr. G. Overgaag, tel. 0174-516228, is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Beheer’ binnen het parochiebestuur.
Hij is het aanspreekpunt voor de volgende werkgroepen:

Commissie beheerszaken
Het beheren van zowel de kerk, de pastorie en de tuin vraagt regelmatig om onderhoud. Gelukkig hebben we hiervoor binnen onze parochie enkele handige mensen, die de handen uit de mouwen willen steken. Zij zijn daarom regelmatig in de weer om alles goed te onderhouden. Soms zijn de klussen niet door dit team alleen te klaren en wordt er een beroep gedaan op meerdere parochianen. Gelukkig wordt er dan ook goed gehoor gegeven aan de oproep van dit team.
Contactpersoon: dhr.G. Overgaag, tel. 516228

Werkgroep kerkschoonmaak
Een 30-tal dames zijn per toerbeurt wekelijks in de weer om ons kerkgebouw schoon te maken. Het rooster van deze werkgroep staat in ‘Ons Torentje’ afgedrukt.
Contactpersoon: mevr. N. v.d. Hoeven, tel. 516569

Kindercrèche
Bij bijzondere vieringen op zondag, zoals b.v. tijdens de
1e H. Communievieringen, is er gelegenheid om de jongste kinderen (0 t/m 5 jaar) toe te vertrouwen aan de zorg van de dames en meisjes van de kindercrèche. De crèche bevindt zich op de bovenverdieping van de pastorie.
Contactpersoon: mevr. C. v.d. Berg, tel. 512130

R.K. Dragersvereniging St. Barbara
Onze doden begraven behoort tot de werken van barmhartigheid.
De 25 leden van de St. Barbara-vereniging maken zich vrij om een medeparochiaan te begeleiden naar zijn/haar laatste rustplaats. Het bestuur van de dragersvereniging bestaat uit vijf personen. De vereniging bestaat al sinds 1930.
Contactpersoon: dhr. A. van der Meijs, tel. 0174-516808

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.