Over de parochie

De parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier telt ongeveer 3800 geregistreerde katholieken (ongeveer 1/3 deel van de Lierse bevolking). In 2010 is het 81-jaar geleden dat de parochie een eigen pastoor kreeg. Voor die tijd was de in 1872 gebouwde kerk aan het riviertje De Lee een bijkerk van Naaldwijk.

Voor De Lier is de glastuinbouw de grootste economische motor en telt in haar bevolkingsopbouw meer jongeren dan het landelijk gemiddelde. Dat is terug te zien in de activiteiten in De Lierse parochie waar nog ieder jaar veel kinderen worden gedoopt of de 1ste H.Communie of het H.Vormsel ontvangen. Ook beschikt de Lierse parochie over een parochiekoor en een middenkoor. Maar ook voor de ouderen is veel aandacht, die als zij daar prijs op stellen worden bezocht door de seniorenwerkgroep, die tevens assisteert bij het organiseren van de vieringen in verzorgingshuis “Triangel”.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.