Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een overlegorgaan tussen de vier christelijke kerken uit De Lier. In de Raad hebben de protestants christelijke dominees, een pastor van de parochie evenals twee afgevaardigden van elke kerkgemeenschap zitting. De Raad is in het begin van de jaren zeventig opgericht. Doel was en is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende stromingen in ons dorp. De Raad komt vier keer per jaar bijeen. De Raad van Kerken organiseert een aantal oecumenische vieringen. Een gezamenlijke viering in de internationale week van het gebed in januari, een viering met Pinksteren, voorts in de veertigdagentijd een oecumenische Aswoensdagviering en zes maal een vesper op de vrijdagavond. Ook wordt er een gezamenlijke 40-dagen kalender gemaakt.
Op 4 mei wordt tijdens de dodenherdenking namens de Raad van Kerken een krans gelegd bij het plaatselijke oorlogsmonument.
Contactpersoon:  mw. W. Scheele

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.