Wat te doen bij

In het nu volgende overzicht kunt u zien wat u moet doen voor het maken van afspraken die betrekking hebben op:

Een misintentie
Het opgeven van misintenties kunt u het beste schriftelijk doen t.a.v. het secretariaat, met vermelding van dag en uur waarop de misintentie gelezen dient te worden. U kunt deze afgeven aan het secretariaat of in de brievenbus van de pastorie deponeren.

Het Heilig Doopsel
Indien u een geboortekaartje naar het secretariaat stuurt zult u bezocht worden door een van de mensen van de bezoekgroep. Tijdens dit bezoek zult u geïnformeerd worden over de gang van zaken rond ‘Het Heilig Doopsel'. Tevens zal er met u een afspraak gemaakt worden voor de voorbereidingsavond en ‘Het Heilig Doopsel' zelf. Tijdens de doopviering zullen maximaal zes kinderen gedoopt worden.

Eerste Heilige Communie
De werkgroep probeert de kinderen die de ‘Eerste Heilige Communie' (kunnen) gaan doen zo veel mogelijk via school of via een oproep in het parochieblad ‘Ons Torentje' te bereiken. Indien u onverhoopt toch niet benaderd bent, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Het Heilig Vormsel
De werkgroep probeert de kinderen die ‘Het Heilige Vormsel' (kunnen) gaan doen zo veel mogelijk via school of via een oproep in het parochieblad ‘Ons Torentje' te bereiken. Indien u onverhoopt toch niet benaderd bent, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Een kerkelijk huwelijk
Wanneer u een afspraak wilt maken voor een kerkelijk huwelijk, verdient het aanbeveling hiervoor tijdig een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat neemt contact op met de voorganger, die dan een afspraak met u zal maken.

Een jubileumviering
Het is niet mogelijk om een aparte jubileumviering in het weekend te houden. Dit kan wel (bij tijdige afspraak) voor een viering door de week. Ook is het mogelijk een misintentie voor dit jubileum in een van de weekendvieringen af te spreken (zie misintenties).

Een mogelijk ziekenbezoek
Wanneer u bij ziekte prijs stelt op een bezoek van iemand van onze parochie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Een overlijden
Nadat u contact heeft opgenomen met de begrafenisondernemer zal deze contact opnemen met het centraal secretariaat van de federatie om verdere afspraken te maken rond de uitvaart en een eventuele avondwake.
 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.