vergadering federatiebestuur

Woensdag 18 april
20:00
Bestemd voor: 's-Gravenzande
Contact: Peter Zuidgeest, secretaris
Contact e-mail: info@rkwestland.nl

Locatie: vergaderzaal kerk O.L.Vr. ten Hemelopneming Iepstraat 1 2691 EX s-Gravenzande

Het federatiebestuur komt eenmaal per maand in vergadering bijeen op de derde woensdag van de maand. Leden van het parochiefederatiebestuur zijn de vice-voorzitters van de parochies van de parochiefederatie en de moderator. De moderator is ambtshalve lid.

Samenstelling van het federatiebestuur

  • Moderator
  • 11 vicevoorzitters
  • Onafhankelijke voorzitter
  • Onafhankelijke secretaris
  • Onafhankelijke penningmeester
Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.