M25 Westland

Logo-M25-aangepast.jpgM25 Westland is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Als jongere help je mee bij doe-activiteiten, die mee kunt laten tellen voor je maatschappelijke stage.

M Twenty five
De naam M25 (spreek uit: M Twenty five), is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat het vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En Hij zegt daarbij: ‘Alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor Mij gedaan.’ Tijdens of bij de aanvang van een activiteit wordt zo mogelijk aandacht besteed aan deze werken van barmhartigheid.

Activiteiten
Iedere maand organiseren we een activiteit, bijvoorbeeld:
• Bingo voor mensen met een verstandelijk beperking.
• Voedsel inzamelen bij een supermarkt voor Voedselbank Westland.
• Ingezamelde groenten en fruit (van Oogstdankdag) naar ouderen brengen.
• Sinterklaas helpen om in arme gezinnen tóch zijn verjaardag te kunnen vieren.
• Deelname aan een kerstactiviteit voor mensen met een verstandelijk beperking.

Naast deze activiteiten kun je meehelpen bij een bingo voor ouderen, wandelen met ouderen en maaltijden bereiden voor daklozen in Rotterdam (bij de Sisters of Charity).

Stuurgroep
Voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten, die op wisselende plaatsen in het Westland plaatsvinden, is er een stuurgroep actief. Ieder lid heeft zijn of haar eigen functie:
vacant – voorzitter
Harry Stijger – secretaris en PR
Desiree Bühler – M25-kwartiermaker Bisdom Rotterdam
Astrid van Marrewijk – jongere lid

Contact
Voor deelname aan de activiteiten, meer informatie of vragen kun je gerust mailen. Like en volg ons op facebook, zodat je op de hoogte blijft.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.