Pelgrimeren

Stichting Bedevaarten Westland heeft ten doel om in samenspraak met het pastoraal team van de parochiefederatie “Sint Franciscus tussen duin en tuin” voor zoveel mogelijk mensen bedevaarten en pelgrimsreizen mogelijk te maken.

De stichting wil een organisatie zijn die wordt gedragen door vrijwilligers en parochianen uit de elf geloofsgemeenschappen. Mensen die willen bijdragen aan het levendig houden en opbouwen van gezonde geloofsgemeenschappen. Iedereen die daar een steentje aan bijdraagt is een pelgrim. Pelgrim ben je van de wieg tot het graf. Niet alleen onderweg maar ook thuis.

Maar even zo belangrijk is het verzorgen van informatiebijeenkomsten over reizen en het verstrekken van informatie. Dat niet alleen, ook voor andere praktische hulp aan mensen die aan een bedevaart willen deelnemen kan een beroep op de stichting worden gedaan. Aandacht, zorg en passie voor de pelgrims kenmerken de reizen. Die aandacht en zorg begint voor vertrek in het Westland en eindigt na thuiskomst in het Westland.

Iedereen die pelgrim is of wil worden kan deelnemen. Bij een aantal reizen kunnen ook pelgrims die op zorg zijn aangewezen volledig deelnemen. Er staan altijd deskundige vrijwilligers klaar om u te begeleiden wanneer dat noodzakelijk is en vooraf kenbaar is gemaakt.

Zo biedt de stichting jaarlijks bedevaarten en pelgrimsreizen aan naar Lourdes, Brielle en Kevelaer. Eenmaal in de drie jaar biedt de stichting een reis naar een bijzondere bestemming aan. In 2011 was dat een bedevaart naar Lourdes, in 2014 een bedevaart naar Assisi en Rome en in 2017 was dat een bedevaart naar Polen.

Op de website van Stichting Bedevaarten Westland vindt u een actueel overzicht van de bedevaarten en pelgrimsreizen, ook treft u impressies en belevenissen van pelgrims aan.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen wie hij is.