Pastoraal beleid

Door het pastoraal team is in samenwerking met de werkgroepen ‘Missionaire kerk’ en ‘Pastoraat op Maat’ een pastoraal beleidsplan opgesteld. Hierin is in een praktische vorm op genomen wat we willen realiseren in de federatie. De basis voor het beleid is de missie of opdracht.

Wat is onze opdracht of missie?
Samen geloven in groei, samen groeien in geloof.
Samenwerking geeft meer kracht. Geloven: naar binnen én naar buiten gericht.
Zoeken naar groei: in ons eigen geloof en samen met mensen in de maatschappij.

Hoe voeren we deze opdracht uit?
Uitgangspunten voor de missionaire opdracht is zoeken naar nieuwe wegen voor opbouw van de geloofsgemeenschap, m.n. naar jongeren. Nieuwe wegen zoeken in geloofsoverdracht, nieuwe producten ontwikkelen. Voor uitvoering in de pastoraat: vrijwilligers stimuleren om zich verder te bekwamen. Het regel- en organisatiewerk is in handen van deskundige ‘leken’.

Drie prioriteiten in onze opdracht
Op basis van de missie en de visie stelt het pastoraal team drie prioriteiten voor:

  1. meer en nieuwe impulsen voor  gemeenschapsopbouw
  2. meer investeren in nieuwe generaties
  3. meer en bewuster vorming en toerusting van vrijwilligers

Klik hier voor het pastoraal beleidsplan 2020-2022

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.