Ware visie is het vermogen om het onzichtbare te zien.