Praat niet over vrijheid als u vrijblijvendheid bedoelt.