Doelstelling van de website

Met deze website willen we informatie verstrekken over de RK Parochiefederatie SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin en over de individuele parochies binnen deze federatie. De op de website aanwezige informatie bestaat uit de beschrijving van de federatie en alle daarbij aangesloten parochies. Onder alle afzonderlijke parochies worden met vaste rubrieken de werkgroepen en de organisatie beschreven.

Doelgroepen
We richten ons met deze website zowel op degenen die actief deelnemen aan de parochiegemeenschappen als op hen wiens belangstelling voor de kerk door deze website gewekt zou kunnen worden.

Verantwoording
De websiteredactie van de parochiefederatie is verantwoordelijk voor de vormgeving en de functionaliteit van de website. Alle door de websiteredactie genomen beslissingen aangaande vormgeving en functionaliteit worden verwerkt in de website door een technisch specialist namens de groep, de webmaster. De website is grotendeels opgebouwd uit informatie verkregen van de parochies binnen de federatie. Aanvullende informatie in relatie tot activiteiten binnen en buiten de parochies van de federatie kan op de website worden geplaatst. Deze aanvullende informatie wordt geplaatst onder verantwoordelijkheid van het betreffende parochiebestuur of het federatiebestuur. Het parochiebestuur van elke parochie en het federatiebestuur zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kunnen opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen. De kwaliteit van de informatie op de website moet gewaarborgd zijn.

Werkwijze
De website is ontworpen door de websiteredactie in opdracht van het federatiebestuur. De website is zodanig ontwikkeld dat de inhoud van de website op een eenvoudige wijze kan worden onderhouden. In alle gevallen wordt de website onderhouden door een team van vrijwilligers die door het federatiebestuur benoemd zijn. De vrijwilligers in de parochies worden gestimuleerd om regelmatig foto's en/of teksten aan te leveren voor publicatie op de website. De parochiebesturen en het federatiebestuur zijn er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door een administrator. Het onderhouden en muteren van de inhoud van de website geschiedt strikt volgens de daarvoor bestemde handleiding.

Privacy
De administrator ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van (pas)foto's, verhalen en links wordt omgegaan. (Pas)foto's van de teamleden of vrijwilligers worden alleen geplaatst met toestemming van de betreffende personen. Op de website wordt uitsluitend persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers en e-mail adressen vermeld wanneer de desbetreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.