Federatiebestuur

Leden van het parochiefederatiebestuur zijn de vice-voorzitters van de parochies van de parochiefederatie en de moderator. De moderator is ambtshalve lid.
Het parochiefederatiebestuur benoemt aanvullend een onafhankelijke voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen met de moderator vormen zij het dagelijks bestuur.

Samenstelling van het federatiebestuur

  • Moderator
  • 10 vicevoorzitters
  • Onafhankelijke voorzitter
  • Onafhankelijke secretaris
  • Onafhankelijke penningmeester

De moderator en de 10 vice-voorzitters hebben stemrecht. De onafhankelijke leden hebben adviesrecht. Het bestuur volgt in principe het consensusmodel. De onafhankelijke leden vormen samen met de moderator het Dagelijks Bestuur.
Het federatiebestuur komt eenmaal per maand in vergadering bijeen op de derde woensdag van de maand.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

voorzitter - P.W.M. (Peter) Zuidgeest
secretaris - M.G.M. (Marja) Altena-Peters
penningmeester - S.H.M. (Stephan) Heijker

Het bestuur heeft tot taak:

a. het voorbereiden en vaststellen van het beleid van de parochiefederatie met betrekking tot personele en materiële zaken;

b. het uitvoeren van dit beleid, zulks op basis van de door het bisdom Rotterdam goedgekeurde parochiële begrotingen en de door het bisdom Rotterdam goedgekeurde parochiefederatieve begroting;

c. het adviseren van het pastoraal team over het pastoraal beleid in de parochiefederatie;

d. het direct en indirect informeren van de aangesloten parochies alle zaken het gezamenlijk beleid betreffende;

e. het als werkgever functioneren voor de pastoraal werkers en andere functionarissen;

f. alle overige kwesties behandelen betreffende de parochiefederatie.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.