Eucharistie

Eucharistie is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel zichzelf, aan de kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk.

In de Eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig door het Eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de woorden: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is de beker van mijn bloed dat voor u vergoten wordt" uit. Daarmee 'consacreert' (heiligt) hij het brood en de wijn.

Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens de laatste maaltijd die Hij hield met zijn leerlingen. Daarna ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. Door zichzelf als voedsel te geven ("Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed") zegt Hij ons toe dat we delen in zijn sterven en verrijzenis.

Het brood dat geconsacreerd is (de hosties) wordt uitgedeeld aan de gelovigen die ter communie gaan. Wat over is wordt met respect bewaard en vereerd door aanbidding.

Wanneer de gelovige een rein geweten heeft, mag hij iedere dag ter communie gaan. De Kerk vraagt de gelovigen iedere zondag deel te nemen aan een Eucharistieviering, en minstens één keer per jaar, in de paastijd, de communie te ontvangen. Wie zich ervan bewust is een ernstige zonde te hebben begaan, wordt uitgenodigd het sacrament van boete en verzoening te ontvangen vóór ter communie te gaan.

kaft_de_eucharistie.jpgMeld je hier aan voor het sacrament van de Eerste Heilige Communie

 

 

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.