Jongerenpastoraat

Binnen de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin zijn er verschillende activiteiten speciaal gericht op de groep van jongeren. Deze activiteiten zijn er op liturgisch gebied, er zijn jongerenvieringen die muzikaal begeleid worden door jongerenkoren. Op het gebied van de catechese is er de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en op het Heilig Vormsel. Naast deze activiteiten zijn er activiteiten voor speciale groepen van jongeren.

RKJ Westland
Elke 3e woensdag van de maand is er een RKJ thema avond. De avond begint om 18.00 uur met een mis in de kapel van de O.L.Vr. van Goedenraadkerk te Honselersdijk. Daarna is het tijd om met elkaar te gaan eten. Om 20.00 uur begint het inhoudelijke deel van de avond met een inleiding van een (gast)spreker, daarna een discussie, gesprek of andere werkvorm. Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten en kan je nog wat napraten / borrelen. Ga naar de RKJ Westland pagina >>
Contact via RKJ@rkwestland.nl

M25
M25 Westland is een diaconale jongerenactiviteit, gericht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Het is gebaseerd op het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25: de werken van barmhartigheid. Door activiteiten van deze groep zetten jongeren zich in voor mensen die het moeilijk hebben. Dit doen we door samen te werken met instellingen die zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben in het Westland.
Ga naar de M25 Westland pagina >>
Contact via: info@m25westland.nl

DiaconAction
DiaconAction is een jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich gezamenlijk inzetten voor hun omgeving. Verspreid over bisdom Rotterdam bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze in de maand november of december als groep samen uitvoeren.
Contact via: info@m25westland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.