Een federatie van 10 parochies en 12 kerken

Het samenwerkingsproces is in september 2009 gestart en komt voort uit de beleidsnota “Samenwerking Geboden 2” van het Bisdom Rotterdam. Samenwerking vraagt enerzijds om een efficiëntere taakverdeling en een beter gebruik maken van de beschikbare mensen en middelen. Anderzijds is het onontbeerlijk om het persoonlijke contact met elkaar te behouden. Dat is dan ook een van de belangrijkste redenen dat wij binnen onze parochies voor een federatievorm hebben gekozen.

De parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin omvat de geloofsgemeenschappen uit de dorpskernen Maasdijk, Poeldijk, Heenweg, ’s-Gravenzande, Kwintsheul, De Lier, Hoek van Holland, Naaldwijk, Monster, Honselersdijk en Wateringen.

Waarom een federatie en geen fusie?
De vorm van federatie is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden dat:

 • in elke plaats van het Westland een herkenbare parochiegemeenschap aanwezig is,
 • elke parochie haar eigen identiteit behoudt,
 • de betrokkenheid van de parochianen bij de lokale kerk wordt gestimuleerd,
 • er pastorale nabijheid wordt ervaren, en
 • de verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de eigen parochie door de parochies zelf wordt gedragen.

Samenwerken doen we zoveel mogelijk op federatief gebied. De moderator en zijn pastoraal team zijn in opdracht van het bisdom verantwoordelijk voor het pastoraal beleid.

Nieuw begin, nieuw logo
Behalve een naam was er ook de wens voor een herkenbaar beeldmerk. Iets wat past bij de parochies van Westland en Hoek van Holland, geografisch herkenbaar moest zijn en dat het duidelijk de nieuwe naam uitstraalt.

 • In het nieuwe logo zijn de contouren van het Westland zichtbaar, uitgevoerd in de kleur groen, evenals de 11 bovenste blokjes in de elips en de letters Sint Franciscus.
 • Groen verwijst naar én de streek én de natuurlink van Franciscus.
 • De elips laat de samenwerking tot uiting komen,
 • De elf dichte blokjes zijn de elf hechte parochiegemeenschappen*,
 • De twaalf open blokjes symboliseren de twaalf open kerken die de federatie rijk is.
 • Duidelijk leesbaar is dat het hier om een parochiefederatie gaat die Sint Franciscus genoemd mag worden, maar waar ook de ondertitel tussen duin en tuin bij staat.

* per 1 januari 2019 zijn de twee parochies in Wateringen gefuseerd tot één parochie.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 9 april 2011 hebben elf vice-voorzitters van de parochies, onder toeziend oog van de notaris, hun handtekening gezet onder de akte van oprichting. Een historische dag voor katholiek Westland, de federatie is een feit.  Het parochiefederatiebestuur zal bestaan uit de vice-voorzitters van de elf parochies, de moderator en een onafhankelijk dagelijks bestuur.

Pastoraal team
In de viering op 3 juli 2011 werd het pastoraal team geïnstalleerd door vicaris-generaal H.A. Verbakel.
De hoogeerwaarde heer J.C.M. Steenvoorden is benoemd tot pastoor van alle parochies en moderator van het pastoraal team en daarmee eindverantwoordelijke van de hele federatie. Het pastoraal team bestaat thans verder uit pastor A.H. van Luijn, pastor Ch.E.M. Duynstee en diaken C.W. Burgering.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.