Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.