Gemeenschapsopbouw

De gemeenschap wordt bijeengeroepen door God. Het is God die de gemeenschap opbouwt, wij werken daaraan mee. Gemeenschapsopbouw stimuleert dat het pastoraal programma als geheel bijdraagt aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. 

Kijk eens goed naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst. ( Joh. 4,35). Het leven van Christus inspireert ons en nog vele mensen, maar het worden er wel steeds minder. Dat stelt vragen naar de structuur, naar het personeel en de wijze van werken. Die vragen zijn niet nieuw, ze zijn van alle tijden. Het behoort tot het wezen van de kerk dat we altijd bouwen aan een kerk die alleen in onze dromen of op papier bestaat. 

Met Kerk bedoelen we dan kerk als een verzameling van mensen, bijeengeroepen door God, voortdurend in beweging en verandering. Een gemeenschap die groeit en krimpt, die nieuwe uitdagingen ziet en eigentijdse vragen en eisen stelt. We zijn altijd een gemeenschap in wording.

Gemeenschapsopbouw houdt zich vooral bezig met het verzamelen en verbinden van gelovige mensen. Zij ontwikkelt daartoe parochiegerichte activiteiten die korte of langere verbindingen opleveren.

Er zijn drie wetmatigheden waarmee je een vitale gemeenschap opbouwt:

  1. Ontwikkel beleid waarmee je de lokale gemeenschap gezicht geeft in de wereld van nu.
  2. Het persoonlijk geloof van parochianen en het geloof van de RKK moet je binnen de gemeenschapsopbouw met elkaar in gesprek brengen. Want een geloofsgemeenschap is vitaal als het geloof vitaal is. Het (geloofs)gesprek is wezenlijk voor de christelijke gemeenschap
  3. Ontwikkel beleid waardoor de geloofsgemeenschap in verbinding komt met haar omringende geloofsgemeenschappen.

Ontwikkelen is een belangrijk element van Gemeenschapsopbouw. In onze tijd is er een andersoortige behoefte ontstaan aan zingeving. De huidige vormen binnen de RK kerk sluiten niet altijd aan bij deze nieuwe vraag. Nieuwe initiatieven stimuleren die aansluiten bij de moderne (zoekende) gelovige mens.

Verbreden is ook een term die bij de Gemeenschapsopbouw. Verbreden van bestaande vormen, maar ook moet er ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. We moeten ons niet alleen afvragen: doen we de dingen goed, maar ons ook de vraag durven stellen: doen we de goede dingen?

Verschil met diaconie
Het verschil tussen gemeenschapsopbouw en diaconie is dat gemeenschapsopbouw zich richt op het verzamelen en verbinden van gelovige mensen. Diaconie is de dienstbare inzet van de kerk voor de mensen die hulp nodig hebben (mensen in nood dichtbij en veraf). Dit kan meer gezien worden als een solidariteit van de kerk met de samenleving; dichtbij door mensen in financiële of andere problemen te helpen, veraf door het werk van MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede).

Beleidsvoornemens
Gemeenschapsopbouw stelt zich tot doel dat onze parochiefederatie zich in de komende jaren ontwikkelt tot een federatie waarvan de leden zich bewust zijn van een dubbele binding, zowel met de lokale geloofsgemeenschap als met de grote parochiefederatie. Om die ontwikkeling te stimuleren, organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten voor alle gemeenschappen gezamenlijk, zoals bedevaarten, liturgische vieringen die speciaal voor de gehele federatie worden gehouden (Maria Tenhemelopneming, Franciscusviering) en andere activiteiten (fietstocht langs de kerken van onze federatie).

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.