Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart

Vanouds heeft de Kerk zorg gedragen voor mensen die overlij­den en voor hun nabestaanden. Wij willen als parochies in het Westland ook in deze tijd graag mensen die met verlies te ma­ken hebben nabij zijn in hun ver­driet en op gepaste wijze de avondwake en of de kerkelijke uitvaart ver­zorgen voor de dier­bare die is heengegaan.

Een kerkelijke uitvaart heeft een eigen karakter met daarbinnen ruimte voor persoonlijke inbreng. Ieder die is aangesloten bij een plaatselijke ka­tholieke geloofsgemeenschap en die dat wenst, komt in aanmerking voor een kerkelijke uitvaart.

In bijgaande folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden en vormen van een kerkelijke uitvaart. De folder is ook in gedrukte vorm te vinden in de 12 kerken die tot de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin behoren.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.