Laatste nummers

Franciscus Focus is het RK Magazine voor alle parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. Elke parochie heeft zijn eigen pagina’s. Het bevat veel nieuws en informatie, o.a. het overzicht van alle vieringen in de verschillende parochiekernen. Het magazine verschijnt in de regel 11 keer per jaar.

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.