Als katholieken afscheid nemen…

17 juli 2021 - Algemeen federatie nieuws

Het sterven van een geliefd mens is wel de meest ingrijpende gebeurtenis die iemand  kan  overkomen.  Soms  gaat  er  een  lange  periode  van  ziekzijn  aan vooraf, soms moet je elkaar zo onverwacht loslaten. Daarop volgt een zware periode  van  afscheid  en  gemis,  die  vaak  tot  grote  vragen  leidt  bij  hen  die achterblijven. De Kerk wil er zeker ook op die zo ingrijpende momenten van het leven, vanuit haar geloof, voor mensen zijn.

Wel of niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart? Bij veel katholieken was die vraag tot voor kort nauwelijks aan de orde. Als vanzelfsprekend vond men de weg naar de kerk. Wat dit betreft, is er veel veranderd. Die vanzelfsprekendheid, alsook de vertrouwelijkheid met de kerkelijke gebruiken, neemt af. In een kleine brochure belichten we graag wat u van de kerk mag verwachten.

Mocht u na het lezen van de folder vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiermee  terecht  bij het pastorale team en het federatiesecretariaat. Wij staan u graag te woord!

Klik hier voor de folder Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het ultieme geluk in het leven is de overtuiging dat wij bemind zijn.