• rkWestland
  • > Nieuws
  • > AVG-nieuws: wat kunnen parochies doen wanneer ze phishing mails ontvangen?

AVG-nieuws: wat kunnen parochies doen wanneer ze phishing mails ontvangen?

18 juni 2024 - Algemeen federatie nieuws

Er zijn recent nieuwe signalen ontvangen dat parochies worden benaderd met phishing mails. Zo ontvangen parochies en kerkelijke instellingen nep-mails waarin de afzender zegt namens de Belastingdienst te handelen. In die mails wordt gevraagd om de UBO-gegevens te controleren.

Daarnaast zijn in mei en juni 2024 opnieuw gevallen gemeld waarin inter­netcriminelen zich in e-mails uitgeven voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

Wat gebeurt er?
Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor. Tips over hoe u een nep e-mail kunt herkennen leest u hier.

Beveiliging en alertheid
Het up-to-date houden van de beveiliging van e-mailboxen en e-mailadressen is belangrijk. Toch zijn niet alle vormen van fraude te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers en parochianen alert blijven op mogelijke fraude door het gebruik van nep-e-mails. U kunt bijvoorbeeld via uw website of parochieblad hiervoor aandacht vragen. Duidelijkheid helpt hierbij. Meld de parochianen bijvoorbeeld dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een mail met die boodschap dus altijd nep is.

Ook kunt u aangeven bij wie parochianen terecht kunnen in geval van twijfel over een e-mail. Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid.

Is er sprake van een datalek?
Als u een phishing mail ontvangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ontvangen en geopend, is nog geen beveiligingsincident of datalek. Het is wel belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’. Zo kunnen andere personen die toegang tot de mailbox hebben, zich niet meer vergissen.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveiligingsincident. De contactpersoon die in uw parochie verantwoordelijk is voor de AVG en de veiligheid van persoonsgegevens, kan in dat geval samen met een systeembeheerder onderzoeken wat er aan de hand is.

afbeelding: Pixabay

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.