• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september

Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september

15 september 2021 - Algemeen federatie nieuws

De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn. Deze worden gepubliceerd op www.rkkerk.nl en verder bekend gemaakt via de bisdommen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.