Brief van de bisschop over uitbreiding pastoraal team

18 juni 2022 - Algemeen federatie nieuws

Aan de parochianen van de parochiefederatie St Franciscus, tussen duin en tuin

Geachte parochianen, dames en heren,

Ik vraag graag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochie.

Al sinds enige tijd is de pastorale zorg voor uw gemeenschap door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team onder leiding van de hoogeerwaarde pastoor mr. Drs. J.C.M. Steenvoorden. Het pastoraal team werkt zoveel mogelijk gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochies. Daarbij wordt het ondersteund door de parochiebesturen en de vele vrijwilligers. Al hun werk is belangrijk en hier past dank voor hun grote inzet.

Het is mij een genoegen U een aanvulling van het pastoraal team aan te kunnen kondigen.

Per 1 september 2022 zal de bisschop aanstellen tot lid van het pastoraal team de eerwaarde heer drs. A.H. (Ad) van Luijn. Ad van Luijn is geboren op 12 mei 1965 en woont in Voorburg. Hij heeft theologie gestudeerd aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is op 22 mei jl. door bisschop Van den Hende tot diaken gewijd. Momenteel bereidt hij zich voor op het priesterschap en heeft hij een pastorale taak in de parochies St. Ursula en OLV. Van Sion. De heer Van Luijn zal zijn werkzaamheden in een fulltime dienstverband gaan verrichten en krijgt een taakstelling die is afgestemd met het pastorale team.

De pastoor, het pastoraal team en een delegatie van het federatiebestuur hebben met hem gesproken en het vertrouwen uitgesproken in zijn komst en inzet.

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van de heer Van Luijn én voor het pastoraal team van uw parochies dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw gemeenschappen.

Met vriendelijke groet,

Rotterdam, 7 juni 2022
R. Peeters, hoofd personeelszaken

Lees ook:

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wees niet bang, om bang te zijn.