Daar is ie dan: Franciscus Focus

20 februari 2024 - Algemeen federatie nieuws

Eind februari ziet een nieuw blad het daglicht: Franciscus Focus, katholiek magazine voor het Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld. Franciscus Focus vervangt alle afzonderlijke parochiebladen en bundelt het nieuws en het elan van 10 katholieke parochies die samen de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin vormen. Zo wordt het katholieke nieuws in onze regio gefocust en kan het doeltreffender mensen binnen en buiten de kerkelijke kaders bereiken. Het modern en kleurrijk vormgegeven magazine wil open, divers en missionair zijn, is gemiddeld 28 pagina’s dik en verschijnt in een oplage van ruim 8.000 exemplaren.

Onder begeleiding van de Zalige Zalm, het bureau voor geloofscommunicatie dat al meer dan 200 gemeente- en parochiebladen in Nederland in beheer heeft, is het gelukt om een redactie op federatief niveau samen te stellen die zorgdraagt voor een kwalitatief goed blad. Franciscus Focus moet ons paradepaardje worden.

Het eerste nummer is een opmaat voor het meest belangrijke christelijk feest: Pasen. Onder de titel “Pasen, bij uitstek nieuw leven” zijn (jonge) mensen geïnterviewd en wordt het feest op verschillende manieren uit de doeken gedaan. Voorts is er ook veel aandacht voor parochieel nieuws vanuit de 10 geloofskernen. 

Klik hier om de eerste uitgave van ons federatie magazine Franciscus Focus te lezen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.