Diaken Walther Burgering gaat minder werken

30 mei 2024 - Algemeen federatie nieuws

Ongeveer een jaar geleden heeft diaken Walther Burgering aangegeven met ingang van 1 september 2024 minder te willen gaan werken. Zijn verzoek was om nog voor 80 % inzetbaar te zijn. Dat komt neer op ongeveer een week per maand niet actief te zijn voor de parochies van de federatie. Hoewel het pastorale team niet overbezet is, hebben we als bestuur van de federatie ingestemd met zijn verzoek. Het welbevinden van de leden van het pastorale team staat voorop. Walther is ook geen 20 meer en in aanloop naar de pensioengerechtigde leeftijd hebben we begrip voor zijn verzoek. Dat betekent wel dat er meer druk komt op de andere leden van het pastorale team en op de vrijwilligers. Binnen het pastorale team is er open over gesproken en men snapt de reden van het verzoek. We rekenen erop dat er ook vrijwilligers zijn die zich extra willen en kunnen inzetten. We zijn immers samen geloofsgemeenschap.

Peter Zuidgeest, voorzitter Parochiefederatie Sint Franciscus, tussen Duin en Tuin

Stapje terug
Over twee jaar hoop ik DV 67 jaar te worden. Dan bereik ik officieel de pensioengerechtigde leeftijd. Eind 2023 heb ik in overleg met de bisschop aangegeven nog wel beschikbaar te zijn voor pastoraal werk na die datum. Echter, meer dan 30 jaar pastoraat eisen ook hun tol. Ik ben nog wel energiek, maar herstel minder snel. Daarom vind ik het verstandig een stapje terug te doen en vanaf 1 september 20% minder tijd te besteden aan pastoraal werk. Ik ben dankbaar dat pastoraal team en federatiebestuur met mij meegedacht hebben en ruimte geven voor deze nieuwe fase. Het zal effect hebben op het aantal zaken en taken die ik kan/wil oppakken, maar zeker niet op mijn inzet en betrokkenheid. Zó hoop ik in goede gezondheid nog lang bij u te kunnen blijven werken.

Diaken Walther Burgering

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.