Federatiebijeenkomst voor diaconie en pastoraat

26 januari 2024 - Algemeen federatie nieuws

Pastor Duynstee en Diaken Burgering nodigen vertegenwoordigers van alle pastorale en diaconale groepen uit voor een ontmoetings- en uitwisselingsavond rondom diaconie op donderdagavond 7 maart om 19.30 uur. Plaatselijk worden deze groepen steeds kleiner en de gemiddelde leeftijd ligt in het algemeen aan de hoge kant. Daarmee zijn ze kwetsbaar geworden.

Deze bijeenkomst beoogt elkaar te inspireren met de ervaringsverhalen in het diaconale werk. En -waar nodig- elkaar te leren kennen met het oog op de toekomst. Graag spreken we met elkaar over de mogelijkheid en/of noodzakelijkheid om toe te groeien naar een federatief diaconaal beraad en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. In zo’n beraad kunnen de grote (beleids)lijnen op het gebied van pastoraat en diaconaat voor de hele federatie worden voorbereid en gecoördineerd.

Op dit moment wordt o.a. gedacht aan (ouderen en zieken)bezoek- en nazorggroepen, zonnebloem, KBO, PCI-en, pastoraatsgroepen, katholieke groepen die actief zijn in de voedselbank, vluchtelingenwerk, keti koti, kerkelijke kringloopwinkels, vredeswerk, missiewerkgroepen, oogstdankdag, gevangenenbezoek, M-twentyfive en schuldhulpmaatjes.

De plaats van samenkomst wordt later bekendgemaakt. Opgave voor deze bijeenkomst onder vermelding van naam, parochie en groep waarin u actief bent, kan via burgering@rkwestland.nl. Graag voor 15 februari a.s.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.