• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis Blasiuszegen

Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis Blasiuszegen

18 januari 2023 - Algemeen federatie nieuws

Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op te dragen erkennen Jozef en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven toehoort. Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk van God is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. Twee oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust dat dit kind een belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijdschap, dat Jezus het Licht zal zijn dat voor alle volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest de kaarsen gewijd en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam 'lichtmis.'

Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voorspraak wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze gezondheid. Na afloop van de H. Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.

Beide feesten worden gevierd op:

do. 2 febr.    09.00 uur    St. Andreaskerk te Kwintsheul
                    19.00 uur    H. Machutuskerk te Monster
do. 3 febr.    19.00 uur    St. Adrianuskerk te Naaldwijk

Er worden bekende Maria liederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen worden gewijd. Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.

Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor alle parochianen van harte worden uitgenodigd.

pastoraal team

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.