Geloofsgesprek synode - 4 april

19 maart 2024 - Algemeen federatie nieuws

Het Synodaal Proces is nu twee en een half jaar aan de gang. De bisschoppen zijn samen met 72 leken een aantal weken in oktober 2023 bij de Paus geweest en hebben ‘luisterend op weg’ de Geest laten waaien. Dit heeft het slotdocument ‘Een synodale kerk op zending’ opgeleverd. Nu gaan we weer een nieuwe fase in. De kerk betrekt opnieuw alle gelovigen bij dit proces van kerkvernieuwing. Aan alle bisschoppen is gevraagd om over dit slotdocument na te denken en te rapporteren. Het zal de agenda vormen van de tweede wereldwijde synodebijeenkomst in oktober van dit jaar.

Als federatie willen ook met elkaar onder leiding van Diaken Burgering in gesprek gaan en wel over twee thema’s: de positie van de vrouw in de kerk en ‘synodaliteit en medeverantwoordelijkheid'. Plaats van samenkomst: pastorie van de O.L.V. Goeden Raad, Honselersdijk.
Aanmelden zsm, maar in ieder geval vóór 2 april op via info@rkwestland.nl.

Datum    donderdag 4 april
Tijd         20.00 uur
Locatie   pastorie van de O.L.V. Goeden Raad,
               Dijkstraat 25, Honselersdijk
Aanmelden via info@rkwestland.nl

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.