Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, vrijdag 7 juni

01 juni 2024 - Algemeen federatie nieuws

Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd van het Heilig Hart. Aan de verering van het Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. Dat het hart symbool is van iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat zij een goed hart of juist omgekeerd een hart van steen. Van Jezus Christus weten wij dat Hij zich in zijn grote liefde voor ons gegeven heeft. Uit zijn binnenste vloeien ‘stromen van levend water’ (Johannes 7, 38). Toen Jezus gekruisigd was en een soldaat een lans in zijn zijde stak, stroomde water en bloed uit zijn zijde (Johannes 19, 34). Kerkvaders hebben deze tekst uitgelegd als ‘levensstroom van de sacramenten.’ Het water verwijst naar het H. Doopsel en het bloed naar de H. Eucharistie. Het Heilig Hart van Jezus is het symbool van zijn allesomvattende liefde. Het H. Hart wordt vereerd op elke eerste vrijdag van de maand. De praktijk is gegroeid naar aanleiding van de visioenen van de H. Margaretha Maria.

De viering op een vrijdag is een verwijzing naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus als teken van liefde tot het uiterste toe zijn leven heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven leven mogen hebben in overvloed.

Vroeger werd het H. Hart feest groots gevierd en legden schoolkinderen bloemen neer bij het H. Hartbeeld. Het Heilig Hartfeest heeft een diepe Bijbelse en spirituele inhoud en het is verrijkend om dit feest mee te vieren.

Voor onze samenwerkende parochies wordt het H. Hartfeest gevierd in de Sint Adrianuskerk te Naaldwijk op vrijdag 7 juni om 19.00 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.