Iets meer kerkgangers bij vieringen toegestaan

03 mei 2021 - Algemeen federatie nieuws

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

Concreet betekent dat in onze kerken onderstaande aantallen gehanteerd zullen worden als maximale bezetting voor kerkgangers voor gewone vieringen:

Kerk aantal plaats
H.H. Martelaren van Gorcum 57 De Lier
O.L. Vrouw ten Hemelopneming 30 's-Gravenzande
H. Lambertus 14 Heenweg
H. Egbertus 30 Hoek van Holland
O.L.Vrouw van Goeden Raad 30 Honselersdijk
St. Andreas 30 Kwintsheul
H. Jacobus 30 Maasdijk
H. Machutus 42 Monster
St. Adrianus 55 Naaldwijk
H. Bartholomeus 65 Poeldijk
St. Jan de Doper 75 Wateringen
St. Joseph 80 Wateringen

Wel willen we benadrukken dat u zich nog steeds moet aanmelden, reserveren kan via de website. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de aanvullingen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet meer zo zeker van.