Katholieke vrouwen laten opnieuw hun stem horen

03 februari 2024 - Algemeen federatie nieuws

Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou? Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) vraagt katholieke vrouwen in Nederland om in februari en maart over deze vragen gesprekken te organiseren in verband met de volgende ronde van de wereldwijde synode. Het NKV organiseert ook een landelijke gespreksdag.

De positie van vrouwen in de kerk is namelijk een van de centrale thema’s in het slotdocument ‘Een synodale kerk op zending’ van de onlangs op initiatief van paus Franciscus gehouden wereldwijde synode bijeenkomst in Rome. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst, die plaatsvindt in oktober 2024, vraagt de synode iedereen om input te leveren over de synode thema's.

Rondetafelgesprek lokaal en landelijk
Vanwege het grote belang van deze synode roept het NKV alle katholieke vrouwen op om voor 2 april 2024 een zogenaamd rondetafelgesprek te organiseren met vrouwen en mannen: thuis in kleine kring, in de parochie, in de congregatie of in een ander gezelschap.
Op zaterdag 2 maart 2024 is er voor belangstellenden en genodigden een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synode vragen, in het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Het NKV organiseert dit samen met de andere partners van het synodeproject ‘Luisterend op weg’. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@luisterendopweg.nl, onder vermelding van ‘rondetafel NKV’. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Gespreksmateriaal
Ter ondersteuning van deze gesprekken stelt het NKV het volgende werkmateriaal beschikbaar:
- een notitie met achtergrondinformatie en vragen,
- een gesprekshandleiding en
- een model voor de verslaglegging.
De verslagen van de gesprekken dienen uiterlijk 2 april opgestuurd te worden naar info@netwerkkatholiekvrouwen.nl. De resultaten worden verzameld en teruggegeven aan de synode.

Deze gespreksronde over het thema ‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in afstemming met de landelijke werkgroep van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Zij heeft een verhaal
Met deze gespreksronde laat het NKV opnieuw de stem van vrouwen meeklinken in het synodale proces. Dat gebeurde al eerder, tijdens de eerste fase van de synode in 2021. Toen deelden 2230 vrouwen hun verhaal in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’, dat meegenomen is in de wereldwijde synodale rapportage.

Ga voor alle informatie en materialen naar: www.netwerkkatholiekevrouwen.nl/rondetafelgesprekken-2024

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.