• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Korenfestival als jubileumcadeau voor diaken Walther Burgering

Korenfestival als jubileumcadeau voor diaken Walther Burgering

19 september 2022 - Algemeen federatie nieuws

Zondagmiddag 2 oktober organiseert de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin een korenfestival. Vanaf 13.00 uur treden 8 Westlandse kerk gebonden koren op in de St. Josephkerk, dr. Schaepmanstraat te Wateringen. Koorleden en belangstellenden kunnen tussendoor workshops volgen, gegeven door professionals in de muziek. De presentatie is in handen van Piet Onings.

Het festival is een uitvloeisel van het 12 ½ jarig ambtsjubileum van diaken Walther Burgering. “Samen zingen, presenteren van mooie liederen en genieten van muzikale uitvoeringen verbindt. Die verbinding kunnen we als samenleving en als kerk in deze tijd goed gebruiken. Ik was verrast door het aantal koren dat zich aanmeldde en ben dankbaar dat de parochiefederatie mij dit als cadeau aanbiedt.”

Koren uit het hele Westland
Naast de koren Rejoice en Beatween uit Wateringen treden op: I Mellom uit Maasdijk, Esperanca en parochiekoor Andreas uit Kwintsheul, Vivace uit Monster, St. Caecilia uit De Lier en Cantemus Domino uit Naaldwijk. De workshop ‘Acteren, improviseren en liedinterpretatie’ wordt gegeven door Alexandra Alphenaar, musicalactrice, zangeres, soapactrice en presentatrice. Voor de ‘Close harmony’ komt Emily Coomber, arrangeur, zangeres, zangdocent en koorcoach naar Wateringen. Diane Ranselaar, koordirigent, zangeres en vocal director voor zang- en theaterproducties, verzorgt de gospelworkshop.

Een beroep, maar ook een roeping
Diaken Burgering werd in november 2009 door bisschop Van Luijn tot diaken gewijd in de kathedraal van het bisdom Rotterdam. Na 18 jaar gewerkt te hebben als pastoraal werkende in de rooms katholieke kerk was de stap naar een wijding voor hem een logische keuze. “Een diaken staat onder andere voor de diaconale zorg voor armen, voor mensen in nood en in eenzaamheid. Door het gewijde ambt wilde ik die levenswijze nog meer inhoud geven. Katholiek pastor zijn is niet alleen een beroep, maar ook een roeping. Mijn hart ligt al jaren bij mensen die aan de marge van samenleving en kerk zijn terecht gekomen. Het diaconaat is een verdieping van mijn er-zijn voor de naaste mens, waar ik nog geen moment spijt van heb gehad. Mensen waar ik dagelijks nog van leer.”

De diakenwijding is voor de rooms katholieke kerk een permanente levensstaat. Door de wijding verbindt de diaken zich aan de plaatselijke geloofsgemeenschap en het bisdom. Hij wordt geacht – in goed overleg- tot na zijn pensionering beschikbaar te zijn voor kerkelijke taken. Naast diaconale taken functioneert de diaken in de vieringen en mag hij een sacrament als de doop toedienen en getuige zijn bij een huwelijkssluiting.  

Diaken Burgering vierde zijn jubileum met de geloofsgemeenschappen van het Westland en Hoek van Holland al op donderdag 26 mei in de St. Andreaskerk te Kwintsheul. Het korenfestival is een bekroning van zijn verbindend werk in de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin. Een teken van de kerk van de toekomst. De toegang tot het korenfestival is vrij en gratis. Deelname aan de workshops gaat via inschrijving vooraf middels het secretariaat van de federatie. Op deze website van de federatie wordt vanaf 15 september het programma bekend gemaakt.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wat baat het de mens, als hij de hele aarde wint, maar daarbij zichzelf verliest?