Landelijke conferentie over armoede

23 januari 2023 - Algemeen federatie nieuws

Samen met andere kerkgenootschappen voert de Rooms-Katholieke Kerk eens in de drie jaar het landelijke Armoedeonderzoek uit. Het doel van het onderzoek is aan overheid en samenleving te laten zien wat er op het kerkelijk erf aan zorg voor de onderkant van de samenleving gebeurt. Op 30 januari neemt minister Carola Schouten tijdens een landelijke conferentie over Armoede het rapport Armoedeonderzoek 2020-2022 in ontvangst.

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vertegenwoordigt de landelijke politiek en overheid, die zo inzicht worden geboden in hoeveel geld kerken en hun instellingen besteden aan noodhulp, maar ook hoeveel vrijwilligersuren dat kost.

Met het aanbieden van de onderzoeksresultaten aan de landelijke politiek, mengen de kerken zich in het publieke debat. Ze wijzen de overheid op hun taak om schild voor de zwakken te zijn. Met het driejaarlijks Armoedeonderzoek willen de kerken niet alleen meer zicht krijgen op de aanpak van armoede en schulden, maar ook de eigen diaconale achterban bemoedigen.

Aanmelden om er bij te zijn kan nog!
Onder anderen mgr. De Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en referent namens de Nederlandse bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving, zal reageren op het onderzoek. Naast de verschillende sprekers zijn er op 30 januari diverse workshops waarin de bevindingen van het Armoedeonderzoek verder worden uitgediept. Een uitgebreid programma met praktische informatie wordt na aanmelding toegestuurd. Het is nog mogelijk om aan te melden voor deze landelijke conferentie. Deelname is gratis.

Details

wat: Lande­lijke con­fe­ren­tie over armoede
datum: Maan­dag 30 januari 2023
tijd: Van 10.30 tot 14.30 uur, inclusief lunch
locatie: Buurt-en-Kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96, Den Haag
entree: Deelname is gratis
aanmel­den: Aanmel­den verplicht
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.