Lectoren training

18 september 2023 - Algemeen federatie nieuws

Zaterdag 7 oktober van 10.00 – 13.30 uur biedt de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin u een mooie vervolgcursus lector-zijn aan. We hebben Drs. Marian Geurtsen (Schatgraver in de traditie, liturgist en ritueelspecialist) bereid gevonden deze cursus te geven. Zij zal deze eerste bijeenkomst met name aandacht geven aan:

 

  • de betekenis van de Bijbel in de liturgie
  • de taak en de plaats van de lector
  • de liturgische rollen en hun plaats in de ruimte
  • aankondigen en afsluiten van schriftlezingen
  • mensen wel/niet aankijken bij het lezen?

We gaan ook zelf (voor)lezen uit een tekst naar keuze en krijgen individuele feedback. Aan het einde van de bijeenkomst kijken we of en hoe we een vervolg met u kunnen vormgeven.

Bent u lector? Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan, zodat we met een mooie groep deze training kunnen volgen. Opgeven kan tot en met 29 september bij Mw. de Jong, via info@rkwestland.nl ovv ‘Lectorentraining 2023’. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de kerk waar de training wordt gegeven.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.