Lezing: ‘ENGELEN met en zonder vleugels’

21 september 2023 - Algemeen federatie nieuws

Veel mensen zeggen ‘iets’ met engelen te hebben. Of ze geloven dat engelen hen weleens beschermen of waarschuwen. In veel films en boeken spelen engelen een rol, bv. in “City of angels” of “An angel at my table”. Beeldjes van engelen zijn er in overvloed te koop. Engelen blijken dus erg populair. Anderen bekijken dit met de nodige scepsis. Zijn engelen geen inbeelding? Is het geen wensdroom, zo ‘n beschermengel? Of getuigt het van gebrek aan moed, om de harde realiteit onder ogen te zien en problemen zelf aan te pakken?

Op deze avond gaan we na, wat de Bijbelse wortels zijn van het geloof in engelen. Hoe wordt over hen verteld? Wat is hun rol, hun taak? En hoe vertaal je dat naar deze tijd? We doen dat mede middels een Power Pointpresentatie over verbeelding van engelen in de kunst: wat wilden de kunstenaars daar mee uitdrukken?

Ten slotte gaan we te rade bij de beroemde Benedictijner monnik Anselm Grün, schrijver van het boek ‘Honderd engelen’. Met groot inzicht in de menselijke psyche, ‘vertaalt’ hij de betekenis van engelen naar ons, moderne westerlingen. Daarmee gaan we op zoek naar onze eigen engel. En naar datgene wat hij/zij ons te zeggen heeft.

Inleider: John Batist, gepensioneerd pastoraal werker
Datum:  woensdag 11 oktober 2023
Tijd:  20.00 uur
Plaats: parochiecentrum ‘De Hofstede’, Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
Aanmelden:  tot uiterlijk maandag 9 oktober bij het federatiesecretariaat
info@rkwestland.nl of tel. 06 51 47 75 80

 

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.