In Memoriam Dick Verbakel

15 september 2022 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

Op 9 september is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de hoogeerwaarde heer Hendrikus (Dick) Adrianus Verbakel in de leeftijd van 68 jaar. Na zijn studie aan de Hoge School voor Theologie en Pastoraat in Heerlen, werd hij in 1983 aangesteld als pastoraal werker in de St. Adrianusparochie te Naaldwijk. Bij zijn priesterwijding in de St. Adrianuskerk op 1 maart 1986 werd hij aangesteld als pastor in deze parochie. Samen met pastoor Wil van der Burg en pastoraal werkster mevrouw Hanneke Bruins vormden zij het pastoraal team. Per 1 januari 1988 kreeg hij een studie opdracht pastoraal psychologie in de Verenigde Staten. Daar promoveerde hij tot doctor in 1992. Vervolgens is hij op verschillende plaatsen werkzaam geweest in het parochiepastoraat. Dick Verbakel heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het bisdom Rotterdam.
Vele jaren was hij bisschoppelijk vicaris en daarna Vicaris-Generaal, de tweede man van het bisdom. Talrijke keren heeft hij namens de bisschop het Heilig Vormsel in het Westland toegediend. Hij wist de jongeren goed aan te spreken. De functie van Vicaris-Generaal heeft hij in 2018 neergelegd. Wel bleef hij pastoor van de stad Delft en voor de parochie van Midden-Delfland.
Dick Verbakel verbond nabijheid met een zakelijke inslag, met humor en een relativerend vermogen. Moge hij, na een dienstbaar priesterleven, rusten in vrede.

Pastoor J. Steenvoorden


Hendrikus (Dick) Adrianus Verbakel overleden, door Bisdom Rotterdam - dinsdag 13 september 2022

Foto: Guus Schoonewille

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.