Nationale Bedevaart Brielle "Hoop doet bidden"

12 juni 2024 - Algemeen federatie nieuws

Elk jaar gedenken we in Brielle de marteldood van negentien geestelijken die wij kennen als de HH. Martelaren van Gorcum. Hun feestdag is volgens de kerkelijke kalender op 9 juli. De Nationale bedevaart vindt jaarlijks plaats op zaterdag op of rond die datum – dit jaar op zaterdag 6 juli 2024 – en begint om 11.00 uur met een eucharistieviering waarin de bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, hoofdcelebrant zal zijn. De eucharistieviering maakt deel uit van een uitgebreider dagprogramma, dat om 15.30 uur wordt afgesloten met een sacramentsprocessie. Vanzelfsprekend bent u welkom gedurende de gehele dag, waarop ook de gedenksteen zal worden ingezegend die de plaats markeert waar de botresten zijn begraven.

Als thema voor de Nationale Bedevaart is gekozen voor “Hoop doet bidden”. Daarmee is de Nationale Bedevaart tevens de opmaat naar het jubeljaar 2025 dat als thema “Pelgrims van hoop” meekrijgt. Wanneer de Heer ons de gave van hop schenkt dan is dat tevens een sterke reden om te bidden. Want met hoop heb je uitzicht en vertrouwen en dat kan ons fundament zijn om te bidden. Het zet ons ook in beweging: van bidden op basis van hoop worden we uiteindelijk pelgrims van hoop. De martelaren hebben in hun benauwenis gebeden. Uiteraard om uitkomst en ook wellicht uit angst. Maar wanneer je hoop hebt, dan wordt je bidden ten diepste gemotiveerd vanuit de persoonlijke band met de levende Heer die nooit het werk van zijn handen laat varen.
Het voorbeeld van de Martelaren van Gorcum kan ook ons helpen om vanuit de hoop die in ons leeft biddend te vertrouwen op de Heer, ons persoonlijk toe te vertrouwen en in ons gebed ook anderen mee te nemen voor wie wij kunnen bidden.

Programma
11.00 uur: Pontificale Hoogmis met mgr. J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant
12.30 uur: Lunch op het voorterrein
13.30 uur: Rozenkransgebed in de bedevaartkerk
14.15 uur: inzegening gedenksteen
14.30 uur: Kruisweg in de omgang rond het martelveld
15.30 uur: Lof met uitstelling, met aansluitend processie met het Allerheiligste in de omgang, en gebed en zegen bij het Ciborium

Met de bus naar Brielle
In samenwerking met het bisdom kunnen wij tegen gereduceerd tarief een bus vanuit het Westland inzetten met opstapplaatsen in Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, 's-Gravenzande, Naaldwijk en De Lier. Vooraf aanmelden voor de bus vanuit het Westland is noodzakelijk en kan via het aanmeldformulier of via de contactpersoon in uw parochie. Voor mee info: kijk op www.westlandsebedevaarten.nl

AANMELDEN voor busvervoer van Westland naar Brielle v.v.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.