Nieuwe taakverdeling Pastoraal Team

08 oktober 2022 - Algemeen federatie nieuws

Met de komst van pastor Ad van Luijn telt ons pastoraal team weer vier leden: drie priesters en één diaken, allemaal fulltimers. Samen bedienen wij tien parochies en twaalf kerken. Dat is een veelomvattende taak. Tot nu toe werkten wij in drie regio’s. Het pastoraal team is in de afgelopen jaren kleiner geworden. Daarom hebben wij, in overleg met het federatiebestuur, besloten om niet langer in regio’s te werken. Primair zijn wij als team verantwoordelijk voor het geheel. Wel komt er per parochie een eerst aanspreekbare pastor die in principe regelmatig aanwezig zal zijn bij de bestuursvergaderingen. Deze pastor is ook het lokale aanspreekpunt, terwijl wij als vier pastores tegelijkertijd in alle parochies voorgaan en actief zullen zijn en blijven.

De verdeling is als volgt:
Parochie Wateringen                           :  diaken C.W. Burgering
Parochie Kwintsheul                            :  pastor I.M. Kwee
Parochie Honselersdijk                        :  pastor A.H. van Luijn
Parochie Poeldijk                                 :  pastor A.H. van Luijn
Parochie Monster                                 :  pastor I.M. Kwee
Parochie ’s-Gravenzande                    :  pastorI.M. Kwee
Parochie Hoek van Holland/Heenweg:  diaken C.W. Burgering
Parochie Maasdijk                              :  pastoor J.C.M. Steenvoorden
Parochie De Lier                                 :  pastoor J.C.M. Steenvoorden
Parochie Naaldwijk                             :  pastoor J.C.M. Steenvoorden     

Wij hopen dat deze nieuwe werkwijze duidelijkheid verschaft. Zeer zeker ook voor de vele vrijwilligers die de parochies dragen.
Deze regeling gaat per 1 oktober aanstaande in.

Namens het pastoraal team en het federatiebestuur,
Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.