Op weg naar een diaconaal beraad

23 maart 2024 - Algemeen federatie nieuws

Donderdagavond 11 april om 19.30 uur is er in Het Schip (Egbertusparochie, Hoek van Holland) een bijeenkomst voor alle diaconaal actieve groepen binnen de parochies van onze federatie. Onder leiding van de pastores Duynstee en Burgering worden twee agendapunten besproken.

1. Hoe lopen de groepen waarbinnen we actief zijn? Welke activiteiten doen we en hoe houden we het aantal actieve vrijwilligers op peil? Wat heb je nodig van het pastoraal team?

2. Op weg naar een Diaconaal Beraad.
Het pastoraal team wil met het oog op de toekomst geïnspireerd worden door meedenkende parochianen uit alle sectoren van onze kerk: liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Daartoe wil zij een Diaconaal Beraad oprichten. Wie kunnen we hiervoor vragen? Zijn er mensen die hierin willen meedenken?

Naast vrijwilligers van de MOV, Advents- en Vastenactie, PCI’s en ziekenbezoekgroepen denken we ook aan groepen die vanuit de parochie actief zijn in Kringloopwinkels, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Zonnebloem, bezoek aan gevangenen, begeleiding ex-gedetineerden en schuldhulpverlening. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, voel u geroepen om acte de présence te geven bij deze bijeenkomst. Om meer afgestemd samen de maatschappelijke inzet vanuit ons christen-zijn verder vorm te geven.   

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.