Pastoraat ten tijde van corona

19 augustus 2020 - Algemeen federatie nieuws

Hoe bent u omgegaan met de ‘ontregeling’ die de coronacrisistijd heeft veroorzaakt?
Waar liggen pijnpunten en heeft deze tijd u ook iets nieuws of positiefs opgeleverd?
Hoe heeft u de rol van de kerk en van uw geloof ervaren?
Zijn daar zaken in veranderd?

Deze en andere vragen kunnen aan bod komen bij ‘pastoraat ten tijde van corona’.

Pastorale gesprekken over wat we hebben meegemaakt of nog meemaken
Het pastoraal team van onze federatie biedt vanaf 14 september - aan wie dat wil- groepsgesprekken aan over wat we met elkaar hebben meegemaakt in de afgelopen Coronacrisistijd. Alle regio’s van onze federatie komen aan bod, maar we starten in regio Noord. Pastoraal Werkster Els Geelen en diaken Walther Burgering begeleiden de eerste drie bijeenkomsten. Gestart wordt met een avondgroep op 15 september en een groep overdag op 16 september. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelding is mogelijk tot 7 september bij het secretariaat van de federatie: info@rkwestland.nl.

Er is aandacht voor de persoonlijke en sociale kant, de maatschappelijke kant en de gelovige kant van uw verhaal. Groepen zullen niet groter dan 8-10 personen zijn en vinden plaats in een grote ontmoetingsruimte met mogelijkheid van goede ventilatie in Wateringen.

Het ergste voorbij?
We weten niet of we het ergste van de Coronacrisis gehad hebben, maar het lijkt hoog tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over wat deze crisistijd voor ons betekent. Ten eerste willen we goed luisteren naar wat we allemaal hebben meegemaakt, gemist of juist gevonden hebben. Vanuit dit luisteren brengen we alle verhalen naar een paar grote thema’s toe, waar we in de twee volgende bijeenkomsten langer met elkaar bij stil kunnen staan. Het kan zijn dat een bepaald thema, bijvoorbeeld verstoring van rouw, om een apart aanbod vraagt. Dat zullen dan met elkaar ook benoemen en organiseren.

De bijeenkomsten zijn corona-proof, dat wil zeggen: vooraf aanmelden, groepen niet groter dan 10 personen excl. gespreksleiders. 1,5 meter afstand wordt in acht genomen en de ruimte waarin we samenkomen kan goed geventileerd worden. Na aanmelding krijgt u een bevestiging met vermelding van de locatie waar de bijeenkomsten plaatsvinden.

Dinsdag 15 september, 20.00 – 21.30 uur
Woensdag 16 september, 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 6 oktober, 20.00 – 21.30 uur
Woensdag 7 oktober, 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 21 oktober, 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 27 oktober, 20.00 – 21.30 uur

Namens het pastoraal team parochiefederatie,
Els Geelen, pastoraal werker
Walther Burgering, diaken

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.