Presentatie diaken Ad van Luijn

01 augustus 2022 - Algemeen federatie nieuws

Kortgeleden heeft u het heugelijke nieuws gekregen over de uitbreiding van het pastoraal team met de komst van diaken Ad van Luijn. Hij is geboren op 12 mei 1965 en woont in Voorburg. Hij heeft theologie gestudeerd aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.
In de kapel van Vronesteyn werd hij op 19 april jl. opgenomen als kandidaat voor de wijding (‘admissio’) en op 22 mei door de bisschop tot diaken gewijd. Voor Ad van Luijn is de diakenwijding een stap op weg naar de priesterwijding. Deze vindt plaats op zaterdag 1 oktober in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam.

Op zondag 4 september 2022 om 10.30 uur wordt hij gepresenteerd tijdens de Eucharistieviering in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Wij wensen hem een goede start binnen onze federatie en een gezegende tijd op weg naar zijn priesterschap.

Namens het dagelijks bestuur van parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin
Marja Altena-Peters, secretaris

foto: Johan Wouters

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Ben als een kostbaar geschenk, dat iedereen graag zou willen krijgen.