Reserveren voor kerkdiensten hoeft niet altijd meer

10 juli 2020 - Algemeen federatie nieuws

Reserveren voor kerkdiensten hoeft alleen nog maar als de verwachting is dat er meer dan honderd kerkgangers komen. Bij alle andere vieringen volstaat een checkgesprek bij de ingang. Dat staat in de nieuwe coronamaatregelen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die vandaag - vrijdag 10 juli - zijn gepubliceerd. In de praktijk betekent dit dat de meeste vieringen weer op de gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden.

>> Voor de weekendvieringen 18-19 juli hoeft dus niet meer gereserveerd te worden! <<

Wat betreft de zang in vieringen komt er ook enige versoepeling. Tijdens kerkdiensten mag weer gezongen worden door een cantor of een groep van enkele zangers, maar zij moeten daarbij wel een paar voorwaarden in acht nemen. Zo moeten ze minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden en bij voorkeur niet achter elkaar staan, maar in een zigzagformatie. In de ruimte dient sprake te zijn van goede ventilatie en ten behoeve van een mogelijk bron- en contactonderzoek moet van de zangers een presentielijst worden bijgehouden. Zingen door kerkgangers (volkzang) blijft voorlopig nog verboden. De bisschoppen hebben ook nieuwe regels gemaakt voor de toediening van sacramenten als doop, eerste communie en vormsel.

>> Voor de weekendvieringen 18-19 juli hoeft dus niet meer gereserveerd te worden! <<

De verruiming van de maatregelen was vorige week al aangekondigd. Toen was ook al bekend dat er geen maximum aantal kerkgangers van honderd meer geldt, maar dat het aantal personen dat toegelaten kan worden afhankelijk is van de grootte van het kerkgebouw. In de kerkgebouwen blijven de anderhalve meter maatregel en de hygiënevoorschriften van kracht.

 

Kijk voor meer informatie over de nieuwe coronaregels en protocollen:

Download nieuwe coronaregels d.d. 10 juli 2020

Download nieuwe versie protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter d.d. 10 juli 2020

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.