Terugkomviering dopelingen

24 januari 2024 - Algemeen federatie nieuws

In het afgelopen jaar 2023 hebben veel ouders hun kind het sacrament van het doopsel laten ontvangen. Zij hebben om Gods zegen gevraagd over hun kind en hij/zij heeft een plaats gekregen binnen de geloofsgemeenschap van de kerk.

Nu het na corona en de daarbij behorende maatregelen weer mogelijk is, hebben ouders en hun zoon/dochter aan het begin van het nieuw kalenderjaar een uitnodiging ontvangen voor een feestelijke, kindvriendelijke gezinsviering, welke zal plaatsvinden op zondag 4 februari a.s. om 13.00 uur in de St. Adrianus kerk aan de Molenstraat 29 te Naaldwijk.

Wij zouden het zeer op prijs stellen om alle ouders, maar vooral de gedoopten in de kerk nog eens te mogen verwelkomen. Uiteraard zijn opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, peters en meters van de dopelingen eveneens van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Pastoraal team en alle doopwerkgroepen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.