Uitbreiding pastoraal team

08 mei 2023 - Algemeen federatie nieuws

Aan de parochianen van de
parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin

Rotterdam, 28 april 2023

Geachte parochianen, dames en heren,

lk vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochies.

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team dat onder leiding staat van pastoor Steenvoorden. De leden van het pastoraal team werken gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochiefederatie. Hier past dank voor hun inzet door de jaren heen. Door het aanstaande vertrek van pastor Max Kwee zag de bisschop zich voor de opdracht gesteld het pastoraal team in uw parochiefederatie aan te vullen.

Ik ben blij u hieromtrent het volgende te kunnen melden.

Per 1 oktober 2023 zal de bisschop als lid van het pastoraal team benoemen de weleerwaarde heer Ch.E.M. Duynstee. Pastor Duynstee is geboren op 14 september 1958 en priester gewijd op 1 juni 1996. Pastor Duynstee heeft ruime ervaring in de parochiepastoraal, onder ander in Vlaardingen, Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Maassluis en Schiedam. Hij zal fulltime lid worden van het pastoraal team en vooralsnog voor de duur van twee jaar.

Pastoraal team en het federatiebestuur hebben hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met pastor Duynstee.

lk vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastor Duynstee én voor het pastoraal team van uw parochiefederatie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen.

w.g. R. Peeters,
hoofd personeelszaken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.