Vacature Ondersteuner (m/v) pastoraal team

27 januari 2023 - Algemeen federatie nieuws

Het pastorale team komt normaal gesproken één keer per 14 dagen bij elkaar, in een vergadering die 2 tot 3 uren in beslag neemt. Hierin worden alle zaken die tot het werkveld van het team, als wel de individuele leden daarvan, besproken. Voor die ontmoetingen zoeken we ondersteuning.
Het takenpakket ziet er als volgt uit:
1.    Aanwezigheid bij de vergaderingen van het PT, welke meestal op woensdagmiddag plaatsvinden.
2.    Het maken en uitwerken van de notulen en besluitenlijst.
3.    Het onderhouden van goede (digitale) contacten met het federatiese-cretariaat .
4.    Het leveren van een bijdrage in de communicatie van besluiten.

De werkbelasting zal ongeveer 12 uur per maand bedragen. Het betreft vrijwilligerswerk. Het spreekt vanzelf dat gezien de aard van het besprokene, de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn. Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met pastoor J.C.M. Steenvoorden, telefoon 0174-624536 of email: steenvoorden@rkwestland.nl

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Pelgrimstocht naar Dokkum: Titus Brandsma en Bonifatius