• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Verdiepingsavond: ‘Het Lijdensverhaal volgens Johannes’’

Verdiepingsavond: ‘Het Lijdensverhaal volgens Johannes’’

20 februari 2023 - Algemeen federatie nieuws

Alle vier de Evangelisten schreven over het leven, het lijden en de Opstanding van Jezus. Maar de verhalen van Johannes hebben een heel eigen, mystiek karakter. Het is veel meer geschreven in de beeldende taal van dichters dan de directe taal van wetenschappelijke geschiedschrijver. Bij Johannes zijn woorden zelden alleen maar een letterlijke beschrijving van wat er gebeurd, ze hebben meestal een dubbele bodem. Het is dan niet, wat het op het eerste gezicht lijkt. Niet altijd gemakkelijk. Je moet zinnen soms herlezen om de diepte ervan te proeven.

Wie op onderzoek uitgaat, ontdekt dat Johannes zich laat inspireren door teksten uit het Eerste (‘Oude’) Testament om aan te geven wie Jezus voor hem (en ons) is. Hij geeft fantastische doorkijkjes en legt heldere verbanden met de Joodse traditie. Zo ook in zijn versie van het Lijdensverhaal. Op het eerste gezicht is de kruisiging van Jezus een dramatisch einde. Zo niet voor Johannes. Voor hem is dit "het uur".

Een woord dat hij vaak gebruikt in zijn Evangelie. Het is "het uur" van de waarheid, waarin absoluut duidelijk wordt wie Jezus is, en wie de anderen zijn, wie wij zijn. Het is het uur waarin je eigenlijk niet anders kunt, dan erkennen dat Jezus de Koning is, de Messiaanse zoon van God. Dat hebben Johannes en de zijnen ervaren in de geweldige Geestkracht die Jezus na zijn dood in mensen losmaakte. Met knap gevonden woorden en opbouw van het verhaal, onthult hij dat als geen ander. En opvallend actueel als het gaat om de situatie van Kerk en samenleving nú!

Inleider:

John Batist, gepensioneerd pastoraal werker

Datum:

woensdag 8 maart 2023

Tijd:

20.00 uur

Plaats:

parochiecentrum ‘De Hofstede’, Molenstraat 31, Naaldwijk

Aanmelden:

tot uiterlijk 7 maart bij het federatiesecretariaat info@rkwestland.nl of tel. 06 51 47 75 60

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.