Versoepelingen voor de (weekend)vieringen in onze federatie

21 september 2021 - Algemeen federatie nieuws, De Lier, 's-Gravenzande, Hoek van Holland / Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen

Naar aanleiding van de versoepelingen die door de overheid zijn aangekondigd per 25 september 2021 hebben de bisschoppen bekeken wat dat betekent voor de parochies. Vandaag, 21 september, hebben de parochies nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen ontvangen, die voor de parochies leidend zijn.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Hieronder geven we in het kort weer welke maatregelen er vanaf zaterdag 25 september gehandhaafd of versoepeld worden of komen te vervallen:

Afstand houden
De anderhalve meter-regel zal los gelaten worden, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Hygiënemaatregelen
Alle hygiënemaatregelen zoals: handenwassen, ontsmetten van handen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes blijven gehandhaafd.

Contact momenten
Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd.

Aantal kerkgangers
Er is geen beperking meer voor het aantal aanwezigen bij de vieringen.

Vooraf reserveren
Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn.

Coronatoegangsbewijs
Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

Muzikale en vocale medewerking
Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels (opstelling, ventilatie, spuien enz.) van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
Omdat de volkszang weer is toegestaan mogen de kerkgangers weer gebruik maken van de liedbundel.

H. Communie uitreiking
De H. Communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.
Alleen de priester gaat ter communie met de kelk. Deze wordt dus niet door aan de andere mensen op het altaar.

Collectes
Collecteren blijft zoals we dat de laatste tijd doen: bij de uitgang aan het eind van de viering via een collectebus of een gift-app (een bankoverschrijving naar uw parochie mag natuurlijk ook).

Wijwaterbakjes
De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd.
Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

Lees ook:  Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.