Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.