ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochiefederatie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochiefederatie vindt u deze informatie hier.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen wie hij is.