Albert van DijkNaam:                   Albert van Dijk    
Woonplaats:          Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Al meer dan 25 jaar doe ik al vrijwilligerswerk in de Machutusparochie. Mijn taak in de parochie wordt omschreven als “kerkenwerk”. Het omvat vele taken zoals: Boekjes vouwen, af en toe helpen bij de bloemengroep, Kaarsen in de Mariakapel opruimen en aanvullen. Alles klaar zetten voor de doordeweekse kerkdienst. Hand en spantdiensten verrichten daar waar nodig is.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Het is dankbaar werk en daardoor ook contact te maken met andere. Doordat je bezig ben met andere vrijwilligers heb je het gevoel dat iets aan het opbouwen ben. De saamhorigheid spreekt mij ook wel aan.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Als ik klaar ben met mijn werk, en ik kijk om me heen en alles in en om de kerk legt er netjes bij, dan ga ik met een goed gevoel naar huis.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Kan het zeker aan andere aanraden. Het saamhorigheidsgevoel en het met elkaar bezig zijn levert altijd weer mooie momenten op. Ook de vele contacten doen me goed.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Dat er meer vrijwilligers komen en dat er belangstelling en waardering voor de vrijwilligers is en blijft en dat we daardoor van betekenis mogen zijn.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.